mv3
domy
mctabula

Jednoduché otváranie vchodových dverí

Morse Vrátnik MVR1

       Je elektronický modul slúžiaci na rýchle otvorenie vchodových dverí bytového domu. K otvoreniu stačí na vlastnom tlačidle s menovkou niekoľkými krátkymi a dlhými stlačeniami  v podobe morseovky zadať správny kód. Modul namontovaný v domácom telefóne meria dĺžku a počet stlačení na tlačidle a pri zhode s kódom navoleným v pamäti otvorí dvere. Kód sa  ľahko naučia aj deti, takže si samé bez kľúča môžu otvoriť dvere a my už nemusíme ísť k telefónu a zisťovať kto ide a otvarať dvere ručne. Automatické otvorenie dverí je v byte potvrdené krátkym pípnutím z modulu.
        Pôvodná funkcia telefónu ostáva plne zachovaná, takže pri každom zvonení počuť v byte zvonček/bzučiak z telefónu. Pri akomkoľvek inom zazvonení ako je uložené v pamäti je modul nečinný. S telefónom môžme aj naďalej komunikovať a ovládať dvere ručne. Vlastný kód sa volí a ukladá do pamäti modulu pri montáži a môže byť kedykoľvek zmenený v dĺžke do 20 znakov. Modul je určený pre domové analógové telefóny typu 4+n.

obal1
obal2 mvr1
[Čo je to] [Montáž] [Objednávka] [Kontakt]