mv3
domy
mctabula

Montáž

Z  domáceho telefónu odoberieme kryt podľa návodu k telefónu. Vodiče z modulu pripojíme na svorkovnicu telefónu,
vodič 1 na svorku 1  (kľúč, elektrický zámok)
vodič 3 na svorku 3  (spoločný, pól –)
vodič 4 na svorku 4  (bzučiak, reproduktor).
Vodiče pripájame paralelne k ostatným vodičom tak, aby pôvodné zapojenie ostalo zachované. Pri niektorých telefónoch sa môže číselné označenie na svorkovnici telefónu odlišovať. Modul prilepíme priloženou obojstrannou lepiacou páskou na voľné miesto v telefóne.
 

Uloženie vlastného kódu do pamäte

Dlhým stlačením tlačidla na module aktivujeme režim nahrávania-učenia a po zaznení signálu môžeme zadať  vlastný  nový kód. Kód zadávame dlhými alebo krátkymi stlačeniami tlačidla na module. Počet stlačení môže byť v rozsahu 1 až 20. Po 4 sekundách nečinnosti od posledného stlačenia tlačidla sa režim nahrávania-učenia ukončí a uložený kód sa prehrá. Uložený kód je možno bez zmeny v pamäti kedykoľvek prehrať a skontrolovať krátkym stiskom tlačidla na module. Dĺžka a zložitosť kódu by mala byť volená s ohľadom na úroveň zabezpečenia objektu. Po skontrolovaní uloženého kódu namontujeme späť kryt telefónu a odskúšame správnu funkciu.
 

Technické údaje

Napájanie z telefónu:      AC 6-15V / DC 8-21V
Odber prúdu v kľude:     120µA
Max. spínaný prúd:        1A
Doba zopnutia EZ:         3s
Doba krátkeho znaku:    0,02 - 0,4s
Doba dlhého znaku:       0,4 – 2s
Počet  znakov kódu:       1 - 20
Rozmery:                      41x27x18mm
 

[Čo je to] [Montáž] [Objednávka] [Kontakt]